Traag netwerk Windows 7

Onlangs had ik een klus bij iemand die problemen had met een steeds trage en wegvallende netwerkverbinding.
Iedere keer als er meerdere downloads opgestart worden, dan wordt de snelheid steeds langzamer en uiteindelijk houdt ‘ie er helemaal mee op, was de klacht.
Na een uitvoerig onderzoek kwam ik tot de volgende conclusie en oplossing: disable Large Send Offload!

De situatie is als volgt: er wordt gedownload met Bittorrent wat geïnstalleerd staat op een laptop. Verder is er een PC aanwezig die dienst doet als mediacenter (Windows 7 Ultimate, x64). Hierin zit de volgende netwerkkaart: Atheros L1 Gigabit 10/100/1000Base-T controller. Via dit mediacenter worden de bestanden afgespeeld. De bestanden worden direct vanaf de laptop op een share op de Mediacenter geplaatst. Dat betekent in dit geval: geen lokaal netwerk, geen downloads!
Het vreemde was dat als er maar één download liep dat alles wel gewoon werkte. Meerdere downloads tegelijk laten lopen betekende onherroepelijk dat op de mediacenter na enige tijd de netwerkverbinding werd uitgeschakeld. En dat resulteerde weer in het feit dat er qua netwerk meteen niks meer actief was op de meidacenter. Geen internet, geen netwerk. Je zou misschien verwachten dat de netwerkkaart automatisch de netwerkverbinding weer zou herstellen, maar helaas was dat niet zo. Het enige dat hielp was de kaart uitschakelen en weer inschakelen. Vanaf dat moment werkte alles weer, totdat er natuurlijk weer meerdere downloads tegelijk opgestart werden. Het probleem begon dan weer van voren af aan.
Om met zo’n probleem aan de slag te gaan ga je eerst de reguliere oplossingen proberen: nieuwe W7 drivers installeren voor de netwerkkaart (Atheros L1 Gigabit 10/100/1000Base-T controller), overbodige software de-installeren waarvan je denkt dat die het probleem veroorzaken, kabels en verbindingen nalopen enzovoorts. Geen enkele oplossing werkte. Het probleem bleef bestaan.

Atheros L1 controller errorVolgende stap is in de logs van Windows kijken. Daar kwam ik een vage melding tegen dat de netwerkkaart werd uitgeschakeld.

Een speurtocht op Internet leverde als resultaat op dat er mensen waren die eenzelfde probleem hadden. De algemene benaming voor het probleem: ‘Windows 7 x64 Network Adapter Stops working on high load’.

De oplossing van het probleem is het uitschakelen van Large Send Offload.
De optie ‘Large Send Offload’ zorgt ervoor dat de TCP laag een data frame ter grootte van 64KB mag maken en gebruiken. Echter de MTU (Maximum Transmission Unit) is standaard maar 1500 bytes. Dat betekent dat de TCP-laag ongeveer 44 segmenten moet creëren om het bewuste 64KB frame te verzenden, wat resulteert in een hoog CPU gebruik.
Wanneer een hogere MTU waarde wordt gekozen zou het probleem opgelost moeten zijn. Maar… dan moet dit op alle in het netwerk aanwezige apparaten op dezelfde manier worden ingesteld. Eenvoudiger is het om in geval van problemen met een langzaam netwerk de optie ‘Large Send Offload’ uit te schakelen.

Large Send Offload Properties pageHiervoor ga je in de properties (eigenschappen) pagina van je netwerkkaart. Kies voor configure (configureren), ga naar het tabblad advanced en kies daarna voor ‘Large Send Offload’ -> disable.

 

Mocht je deze optie niet hebben in je advanced tabblad, doe dan het volgende:

  • Open een ‘elevated command prompt’ en type daarin de volgende regel: netsh int ip set global taskoffload=disabled
  • Disable and re-enable de netwerkkaart.

Het probleem zou opgelost moeten zijn.