Laatst gebruikte Windows / Linux commando’s

netsh int ip set global taskoffload=disabled -> Windows commando, disables “Large Send Offload”
zypper up -> Linux commando, update installed packages.
chmod 775 stylesheet.css -> Linux commando, change file permissions on stylesheet.css.
zypper up -> Linux commando, update installed packages.
zypper lu -> Linux commando, list available updates.
zypper ref -> Linux commando, refresh of all repositories.
htpasswd2 -cmb .htpasswd test testpassword -> Linux commando, create .htpasswd in current dir with UID test and PW testpassword.
powercfg /hibernate on -> Windows commando, schakelt de hibernation functie aan. Met de schakeloptie off gaat ‘ie weer uit.